Bài viết 04/2016

27/04/2016 0 Bình luận
Losang Rigdzin Tsangyang Gyatso là một chàng trai cao lớn, đẹp trai, đa tài và thông tuệ, nhưng tình yêu cung kiếm và đời sống phóng túng ngoài cung điện của chàng còn mạnh mẽ hơn...
25/04/2016 0 Bình luận
Suốt 15 năm Desi giữ kín như bưng việc băng hà của Đạt lai Lạt ma, mọi việc trong Điện Polata vẫn diễn ra bình thường y như lúc Ngài tại vị. Việc này được bình luận là do lòng tham quyền...
22/04/2016 0 Bình luận
Tôi ngồi bên máy tính ở một quán internet bên đường, duyệt xét tên và địa chỉ những người thân quen trong hộp Addresses của tôi.
20/04/2016 0 Bình luận
Trong tranh, khuôn mặt Phạm Duy bên trái cao vui tươi, bên phải thấp nhăn nheo đăm chiêu, buồn. Giữa ngực có một cái cổng trời, một bên là vách núi cao, một bên là biển rộng lấy...

Tin mới nhất