Bài viết 05/2016

28/05/2016 0 Bình luận
Trên đây ta đã thấy lời tỏ tình trong ca dao có hai cách khác nhau: có kẻ bóng gió xa xôi để mong đạt đến mục đích cuối cùng là nên duyên chồng vợ. Có kẻ...
26/05/2016 0 Bình luận
Sang sông tức là sang ngang, mà trong tiếng Việt, “sang ngang” có nghĩa là lấy chồng. Lấy ai, nếu không phải là lấy người đã có công ngả cành hồng làm cầu cho nàng đặt...
24/05/2016 0 Bình luận
Hoắc Nguyên Giáp đã đến Thượng Hải nhận thách đấu. E sợ quyền thuật của Hoắc Nguyên Giáp nên đại lực sĩ Anh Quốc ra điều kiện phải đặt cọc ngàn lượng vàng
19/05/2016 0 Bình luận
Mộ thu là tháng cuối thu, hay tháng chiều thu; theo thiên nhiên thì gọi là Cúc nguyệt, Cúc thu là tháng uống rượu hoa cúc để ngâm vịnh thơ ca, trong dịp tiết Trùng cửu,...
17/05/2016 0 Bình luận
Tháng giêng được gọi là Chính nguyệt, Sơ nguyệt, Đoan nguyệt, Nguyên nguyệt để chỉ tháng chính của năm
12/05/2016 0 Bình luận
Người La Mã cổ đại vốn hiếu chiến, nhờ chiến tranh mà xây dựng được đế chế La Mã rộng lớn, nên tên vị thần Mars được tôn vinh lên tháng đầu tiên là điều tất nhiên.
10/05/2016 0 Bình luận
Một điều quan trọng khác là họ đã không đưa được Đạt lai Lạt ma thứ VII từ Lithang về.
04/05/2016 0 Bình luận
Tức giận trước hành động xúc phạm của người Mông Cổ đối với vị thủ lĩnh tối cao của mình, dân chúng Lasha phản ứng bằng cách đóng hết cửa tiệm và tụ họp đông đảo quanh khu...
02/05/2016 0 Bình luận
Sau khi phát hiện nhầm lẫn, bọn người phục kích tiếp tục tấn công và sát thương Thargyasnas. Sáng hôm sau tin tức về cuộc phục kích lan truyền khắp Lasha.

Tin mới nhất