cho ra kết quả, thấy dzui, tôi cũng vào gõ. Nào dè... Thuở đời nay chưa bấm máy mần phim gì hết trơn mà ông" />

Thấy anh Le Nguyen Duc rồi Huỳnh Kim Hoàng click vào một trang web trò chơi Tân tổng thống Trump nói

Thấy anh Le Nguyen Duc, rồi Huỳnh Kim Hoàng click vào một trang web trò chơi "Tân tổng thống Trump nói gì về bạn?" => cho ra kết quả, thấy dzui, tôi cũng vào gõ.
Nào dè... Thuở đời nay chưa bấm máy mần phim gì hết trơn mà ông Trump ổng phán như vầy, ổng xỏ ngọt tôi chớ khen cái giống gì.
14/03/2019
Thấy anh Le Nguyen Duc rồi Huỳnh Kim Hoàng click vào một trang web trò chơi Tân tổng thống Trump nói
1 bình luận:
Huỳnh Kim Hoàng
14-03-2019, 02:03:00
Anh khiêm tốn đột xuất hay thiếu tự tin nhập vai thì giao vai chính cho bạn trẻ áo trắng này nhé ???

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *