Vòng xoắn bất tử Phần I Chúng ta là những cỗ máy sống nhưng chúng ta không chỉ có nghĩa là loài ngườ

Vòng xoắn bất tử – Phần I
Chúng ta là những cỗ máy sống, nhưng “chúng ta” không chỉ có nghĩa là loài người. Nghĩa của cụm từ này bao hàm cả động vật, thực vật, vi khuẩn và virus. Chúng ta rất khó có thể tính được tổng số cỗ máy sống trên Trái đất; thậm chí, tổng số loài trên địa cầu này cũng vẫn là một ẩn số. Nếu chỉ ước tính riêng số loài côn trùng đang sống cũng đã khoảng ba triệu loài và số lượng cá thể côn trùng có lẽ là hàng triệu triệu.
28/08/2019
Vòng xoắn bất tử Phần I Chúng ta là những cỗ máy sống nhưng chúng ta không chỉ có nghĩa là loài ngườ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất